Obsah

Svazek obcí Strážovice a Stavěšice

Svazek obcí Strážovice a Stavěšice

Svazek obcí Strážovice a Stavěšice, IČ: 75110351

Svazek obcí Strážovice a Stavěšice byl založen 17.5.2007 za účelem výstavby čističky odpadních vod (ČOV) pro obce Strážovice a Stavěšice.

Sídlo: Obecní úřad Stavěšice, Stavěšice 9

Tel: 518 622 152, 728 794 451

http://www.svazek-strazovice-stavesice.eu/

 

Předseda: Luděk Jagoš, starosta Stavěšic

Místopředseda:Petr Markus, starosta Strážovic

 

Info k platbě stočného:

Občané, kteří platí stočné jednorázově (800,-Kč/osoba/rok) za celý rok mohou platbu provést v hotovosti na OÚ Stavěšice nebo převodem na účet č. 43-1074190227/0100. Variabilní symbol je číslo smlouvy, v poznámce uveďte  jméno. Splatnost poplatku je k 30.6. příslušného roku.

V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky ani přes žumpy.

 


Vytvořeno: 13. 4. 2012
Poslední aktualizace: 4. 1. 2023 14:49
Autor: