Obsah

INFORMACE O KORONAVIRU

korona

Aktuality 24.3.2020

 

Prodejní doba pro seniory

 

Změna provozní doby Pošty Strážovice

Po, Út, Čtv:      8:00 - 11:00            12:00 - 15:30

Stř:                   8:00 - 11:00            12:00 - 15:30

Pá:                                                     12:30 - 15:30

OMEZENÍ PROVOZU MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV

 

Odvoz odpadu


V souvislosti s omezením šíření koronaviru na území ČR, byla přijata některá mimořádná opatření i v oblasti nakládání s odpady.

Směsný komunální odpad bude odvážen pouze z odpadových nádob, tj. popelnic a kontejnerů. Tzn., že případné pytle u popelnic nebudou po dobu platnosti tohoto opatření odváženy.

Toto opatření se ovšem netýká bioodpadu. K nádobě na bioodpad je možno umístit max. 3-4 pytle. Případné další nebudou odvezeny.

Aktuality k 18.3.2020

Nařízení roušky

Usnesení vlády - prodej seniorům

 

Dnešním dnem začínají místní obyvatelky šít roušky pro všechny spoluobčany. O termínu a způsobu doručení roušek budeme ještě informovat.

 

Zasedání zastupitelstva obce je zrušeno až do odvolání!!!!

 

Od 18.3.2020 od 18:00 hodin je zákaz vycházení z domu bez roušek. Prosíme o dodržení hygienických zásad a noste prosím roušky a rukavice, buďme k sobě ohleduplní!!!!


Obchod Stavěšice

Od 23.3.2020 do 27.3.2020 bude místní obchod otevřen pouze dopoledne od 05:30 do 10:30.

 

Pravidla cestování 

Aktuality k 16.3.2020

Oznámení OÚ Stavěšice

Z důvodu nařízení vlády ohledně šíření koronaviru bude OÚ Stavěšice otevřen pro veřejnost pouze v pondělí od 8 do 12 hodin a ve středu od 13 do 16 hodin, a to až do odvolání. Prosíme však občany, aby navštěvovali úřad pouze v nezbytně nutných případech.

Místní samoobsluha bude otevřena bez změny pracovní doby. Prosíme však, o provádění nákupu pouze jedním členem domácnosti.

Farní úřad zrušil konání mší v naší farnosti. Kostely však budou otevřeny k modlitbě. Informace zde.

Nemocnice Kyjov

S účinností od 17. 3. 2020 od 6:00 hod. do odvolání platí následující pravidla:

Pacienti motorizovaní:
-    vjezd pouze na parkoviště pro veřejnost, které je otevřeno bezplatně
-    hlavní vjezd do areálu je uzavřen

Všichni pacienti (procházející hlavní vrátnicí, přes spodní vrátnici a parkoviště):
-    budou podrobeni bezdotykovému měření teploty a odebrání epidemiologické anamnézy, a dále budou postupovat dle pokynů personálu

PACIENTI BEZ KARTY, KTEROU OBDRŽÍ U VSTUPŮ, NEBUDOU NA AMBULANCÍCH OŠETŘENI.

Děkujeme všem za pochopení, dodržování pravidel a respektování pokynů personálu

Městský úřad Kyjov 

Městský úřad omezuje provozní dobu pro veřejnost na pondělky (8-12) a středy (14-17). Bezpečnostní rada současně vyzývá klienty MěÚ Kyjov, aby do 31. března navštěvovali úřad pouze v nezbytně nutných případech, které nelze odložit nebo vyřídit elektronicky. Opatření má snížit rizika šíření nákazy.

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA NENKOVICE

Z rozhodnutí zřizovatelů MŠ Nenkovice a MŠ Želetice obě mateřské školy přerušují provoz do odvolání. O dalším vývoji situace Vás zde budeme informovat.

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NENKOVICE

Škola bude od pondělí 16. 3. 2020 po celou dobu svého uzavření organizovat výuku prostřednictvím elektronické pošty. Během středy 11. 3. 2020 Vás budou třídní učitelé telefonicky kontaktovat a žádat Vás o sdělení e-mailové adresy. Žádáme o spolupráci a dohled nad vzděláváním Vašich dětí za této mimořádné situace. Děkujeme.

Potvrzení pro rodiče s dětmi do 10 let (žádost o ošetřovné) vydává hospodářka školy ve své kanceláři. Před návštěvou školy je vhodné se s paní hospodářkou předem domluvit telefonicky na čísle 722 467 303.

Žádost o ošetřovné si můžete stáhnout zde: https://eportal.cssz.cz/documents/10593/2010767/ZOPPD.pdf

 

důchodci

 

 

Omezení provozu Katastrálního úřadu

 

https://www.khsbrno.cz/

https://koronavirus.mzcr.cz/

 

Rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob

16. 3. 2020

Vláda rozhodla s účinností od 16. března 2020 od 0.00 do 24. března 2020 do 6.00 o zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest.

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 15. března 2020 č. 215 

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020  do 6:00 hod.

I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,

b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,

c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,

d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),

e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,

f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,

g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění

 1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
 2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
 3. individuální duchovní péče a služby,
 4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
 5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
 6. veterinární péče,

h) pobytu v přírodě nebo parcích,

i) cest zpět do místa svého bydliště,

j) pohřbů;

II. nařizuje

a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I písm. a) až i),

b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru;

III. doporučuje

a) zaměstnavatelům

 1. využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště,
 2. podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě,
 3. omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,

b) zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu),

c) využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,

d) osobám zajišťujícím služby podle bodu I písm. g) omezit přímý kontakt se zákazníky,

e) provozovatelům veřejných služeb (např. obchody, nákupní centra, pošty), aby v prostorách svých provozoven a prostorách využívaných k přístupu do provozoven:

 1. vytvořili podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry,
 2. zajistili zvýšená hygienická opatření (zejména dezinfekci);

 

Hlášení rozhlasu

11.03.2020

Oznámení ZŠ a MŠ Nenkovice

oznámení

Detail

03.03.2020

Informace Koronavirus

koronavirus

Detail

24.02.2020

Akce obce r. 2020

akce

Detail

Kontakt

Adresa
Stavěšice 9
696 38 Strážovice

Kontakty
Tel.: 518 622 152

ucetni@stavesice.eu

starosta@stavesice.eu

podatelna.stavesice@quick.cz

 

Doména stavesic@e-dnes.cz byla zrušena!!!

 
Úřední hodiny pro veřejnost
Pondělí:   7:00-17:00
Úterý:       7:00-15:00
Středa:     7:00-16:00
Čtvrtek:    neúřední den
Pátek:      7:00-14:00

Úřední záležitost občanů bude vyřízena i mimo stanovené úřední hodiny po dohodě s úředníkem, pokud tomu nebudou bránit závažné důvody provozního charakteru.