Obsah

Domovinka šardice

Sociální služby pro seniory

 

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Hodonín
Domovinka – charitní pečovatelská služba Šardice

Vedoucí projektu: Helena Štoksová
Kontaktní adresa: Šardice 613, 696 13
Telefon: 518 624 638
Email: domovinka.sardice@caritas.cz
Supervize: Mgr. Pavel Koutník

Cíle
Umožnit seniorům a lidem v nepříznivé sociální situaci co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí, tím také pomoci rodinám těchto lidí v čase, kdy jsou v zaměstnání a nemá se o ně kdo starat.

Podporovat uživatelovy snahy a aktivity, které není schopen zvládnout, vést ho k udržení soběstačnosti a sebeobsluhy, podporovat ho v kontaktu s rodinou, obcí i s okolním světem a udržovat fungující vztahy. Naplňovat individuální potřeby uživatelů služeb, nechat je samotné se rozhodnout do jaké míry pomoc potřebují. Vytvářet podmínky, kde mohou uživatelé uplatňovat svou vůli, jednat na základě vlastního rozhodnutí, tímto jim chceme zachovat jejich důstojnost.

Rozšiřovat terénní pečovatelskou službu do malých vesnic, kde žijí převážně senioři.

Cílová skupina
Poskytujeme služby seniorům a zdravotně postiženým lidem, kteří pro svůj věk, osamělost, ztrátu soběstačnosti, chronickou chorobu, zdravotní postižení a neschopnost zabezpečit a uspokojit své životní potřeby jsou ohroženi sociálním vyloučením.K tomu aby zůstali co nejdéle součástí obce, kde se narodili potřebují podporu.

Principy poskytování sociálních služeb:
Uživatelé našich služeb nejsou povinni služby využívat všechny, nebo využívat maximum nabízených služeb, žijí svým způsobem života a sami se rozhodují co je pro ně důležité.
Personál si je vědom své povinnosti respektovat vůli, důstojnost, soukromí a další práva z listiny lidských práv a svobod.
Služby jsou poskytovány v souladu se standardy kvality sociálních služeb

Provozní doba:
Pondělí – pátek 7,30 – 16,00
Přes víkend v nutných případech mohou uživatelé zavolat pečovatelce na mobil

Kde je pečovatelská služba poskytována:
Obce – Šardice, Hovorany, Čejč, Terezín, Karlín

Novinky v roce 2007:
Tato služba je zaregistrovaná u MPSV, je součástí komunitního plánu Kyjovska a Hodonínska. Díky dotacím a sponzorům se nám podařilo rozšířit sklad kompenzačních pomůcek a zakoupit nové auto, které je nezbytné k zajišťování rychlé a kvalitní služby.
Aktivity pro seniory:
V Domovince Šardice je zázemí pečovatelské služby, zde je kancelář a prostory, kde se provádí některé služby ambulantně. Tyto prostory slouží i seniorům, kteří se tu schází v určité dny a v určitou dobu, mají tak možnost pravidelně se setkávat se svými vrstevníky a předcházet tím sociálnímu vyloučení. Pořádáme i několikrát do roka jednodenní zájezdy pro seniory spolu s dalšími projekty OCH Hodonín zaměřené pro seniory.
Spolupracujeme s místními spolky pro seniory.

Nabízené a poskytované služby:
Charitní pečovatelská služba Šardice poskytuje služby dle zákona o sociálních službách č. 108/ 2006 Sb. a vyhláškou č.505 a jejími novelami.

 • dovážka obědů
 • pomoc při chystání jídla a pití
 • nákupy
 • pochůzky – lékař, lékárna, úřady
 • úklid domácnosti, velký úklid
 • pomoc při osobní hygieně v domácnosti
 • pomoc při osobní hygieně na Domovince, celková koupel
 • dohled nad nemocným
 • doprovod a odvoz autem k lékaři, na úřady
 • Ošetření nohou – pedikúra
 • Masáže
 • Parafínové zábaly na ruce
 • Praní a žehlení prádla
 • Měření krevního tlaku a glykémie
 • Základní sociální poradenství
 • Aktivizační a kulturní programy pro seniory

 

Půjčovna kompenzačních pomůcek:

 • Díky dotacím a sponzorům se podařilo otevřít sklad kompenzačních pomůcek, který mohou využívat jak obyvatelé Šardic tak i lidé z okolních vesnic.je možno zapůjčit
 • Elektrickou polohovací postel s matrací a hrazdou
 • Invalidní vozíky
 • Toaletní křesla pevné a na kolečkách
 • Chodítka
 • Sedáky do vany