Obsah

Obecní knihovna

Knihovna byla zapsána do evidence knihoven dne 4.3.2003.

 

Vedoucí knihovny: Petra Crlíková

Provozní doba:     pátek     17.00 - 19.00

Roční poplatek:    dospělí     20,-Kč

                            děti         10,-Kč

Poplatek z prodlení: zaslání I.upomínky     5,-Kč za každý den

                               zaslání II.upomínky   10,-Kč za každý den

Vystavení duplikátu čtenářského průkazu   5,-Kč

 

http://knihovnastavesice.webk.cz/