Obsah

ÚZEMNÍ PLÁN STAVĚŠICE

Územní plán Stavěšice byl vydán usnesením Zastupitelstva obce Stavěšice dne 14.6.2019 formou opatření obecné povahy podle správního řádu, které nabylo účinnosti 12. července 2019. 

 

Územní plán

Odůvodnění územního plánu

Mapa - základní členění

Mapa - hlavní výkres

Mapa - veřejně prospěšné stavby

Mapa - technická infrastruktura - vodní hospodářství

Mapa - technická infrastruktura - energetika a spoje

Mapa - Koordinační výkres

Mapa - výkres širších vztahů

Mapa - předpokládané zábory půdního fondu

 

Územní plán Stavěšice byl spolufinancován z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj 

mmr

 

Územní plán Stavěšice byl podpořen z rozpočtu Jihomoravského kraje 

jmk