Obsah

Myslivecké sdružení

Myslivecké sdružení Srnčí údolí Stavěšice
 
myslivciVážení spoluobčané!
Je mou milou povinností seznámit na tomto místě občany obce a širokou veřejnost s činností našeho Mysliveckého sdružení v roce 2011. Myslivecké sdružení Srnčí údolí Stavěšice hospodaří v honitbě o rozloze 508 ha, z toho tvoří zemědělská půda 432 ha, lesní půda 2 ha, vodní plocha 5 ha, ostatní pozemky 69 ha. Normované stavy zvěře jsou pro naši honitbu stanoveny následovně - srnec obecný 30 ks, zajíc polní 85 ks, bažant obecný 75ks. V současné době má MS 8 členů. Kalendářní rok 2011 začal pro naše členy péčí o zvěř. Pravidelné přikrmování je kontrolováno členy revizní komise minimálně 2x za měsíc v průběhu celého zimního období. K tomuto účelu má každý člen našeho sdružení přidělen zásyp pro zvěř bažantí, krmelec na se-no a korýtko na jadrné krmivo a sůl pro zvěř spárkatou a zajíce. V roce 2011 bylo pravidelné sčítání zvěře v měsíci březnu. Toto probíhá na základě pokynů Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí Brno v rámci celého kraje a je důležité pro další hos-podaření v honitbě v daném roce.
V měsíci dubnu se pravidelně zúčastňujeme Okresní přehlídky trofejí.Ta letošní byla v KD Kyjov, naši členové se zde prezentovali svými srnčími trofejemi. V rámci Dětského dne pořádaného Obcí Stavěšice připravujeme pro děti disciplínu - střelba ze vzduchovky. Tato je vždy velmi atraktivní hlavně pro chlapce, ale své střelecké schopnosti si prověřují i děvčata.
V měsíci září jsme již tradičně pořádali na počest našeho zemřelého člena a kamaráda „Memoriál Vladimíra Trboly“. Letos proběhl už V. ročník. Jedná se o soutěž ve střelbě z brokových zbraní. V tomto nám velmi vychází vstříc naši kolegové myslivci ze Ždánic, kteří nám pronajímají na soutěž svoji brokovou střelnici. Tato soutěž se stává velmi populární a zúčastňuje se jí několik desítek sportovních střelců ze širokého okolí.
No a abychom jen nepracovali, ale se i bavili, uspořádali jsme jako každý rok i letos, druhou prosincovou sobotu společný hon na drobnou zvěř. Tyto hony se v dnešní době stávají spíše setkásetkáním s přáteli, kteří mají společné zájmy a samotný lov ustupuje do pozadí. Na tento hon tradičně navázala večerní „Mikulášská zábava“. Letos se nám podařilo včas rezervovat na pozici muzikanta pana starostu, toto se podepsalo na velké účasti, která rok od roku vzrůstá. Mimo velmi kvalitní hudby bylo připraveno pro všechny hosty bohaté občerstvení a velmi hodnotné ceny v tombole. Nechyběl samozřejmě ani zvěřinový guláš. I přes to, že se o zvěř staráme, dochází k úbytku zajíců a to nejen u nás, ale i v okolních honitbách. Došlo také k poklesu stavu bažantů. Příčin tohoto stavu je více. Podstatnou roli zde hraje absence krytin v době rozmnožování, přemnožené lišky a kuny, způsob hospodaření na pozemcích, atd.
Zvěři škodí i vyrušování v době hnízdění a kladení mláďat. Proto chci tímto apelovat na majitele psů, aby své miláčky nenechávali volně běhat po honitbě, měli je stále pod dohledem a nechodili s nimi mimo cesty. Situace s toulavými kočkami je obdobná. Závěrem své zprávy chci poděkovat členům našeho mysliveckého sdružení za spolupráci, Obecnímu úřadu Stavěšice za podporu.
 
Josef Slavík, myslivecký hospodář MS Stavěšice